Drs. E.F.M. (Ellen) Pot

Ellen PotMijn naam is Ellen Pot, geboren en getogen Twentse. Na de aangename tijd op het VWO in Groenlo (“Marianum”) ben ik naar Utrecht (Rijksuniversiteit) vertrokken voor mijn studie (Ontwikkelings- en Klinische) Psychologie. Utrecht is vanaf toen één van mijn favoriete steden gebleven. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in mensen en in de invloeden op en de verklaringen voor hun gedrag. Juist het “maakbare” deel van individuen en groepen boeit mij. Daarna heb ik een postacademische opleiding tot systeemanalist gevolgd. Vervolgens heb ik vijf jaar aangenaam gewoond en gewerkt op Curaçao, waar mijn dochter Neysa geboren is.

Tot 2011 was ik acht jaar actief in de Provinciale Staten van Overijssel, waaronder als voorzitter van de Commissie Ruimte, Water en Duurzaamheid en altijd secretaris van de fractie. De dossiers “openbaar vervoer”,  “water” en “wonen” mocht ik tot de mijne rekenen.  Ik kreeg hier de kans om mee te praten over grote thema’s in de politiek en om als volksvertegenwoordiger een spreekbuis voor mijn achterban te zijn. Technische en ruimtelijke onderwerpen hebben regelmatig mijn speciale aandacht en ik vind het leuk en belangrijk om deze “te vertalen” naar een groter publiek. Met plezier zat ik ook in de kandidaatstellingscommissie van “Water Natuurlijk”, ter voorbereiding van de waterschapsverkiezingen 2015. Leuk en eervol om daar als voorzitter van die commissie de juiste mensen op de juiste zetels te krijgen. Later zou ik daar volksvertegenwoordiger worden.

Beroepsmatig heb ik verder twintig jaar in meerdere functies bij het Nederlandse Rode Kruis gewerkt, waaronder als bestuursadviseur en projectleider. Het samenbrengen van mensen, doelen en ideeën was ook daarbij voortdurend een drijfveer. Daarbij heb ik altijd de hulpvragers op het netvlies laten houden. Voor de Saxion Hogeschool zit ik in de Beroepenveldcommissie van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Daar help ik mede de kwaliteit van het onderwijs bewaken en de inhoud actueel te houden. Eveneens beoordeel ik eindscripties van studenten op kwaliteit.  Ook hier is mijn motivatie weer om de afstand tussen de praktijk en het onderwijs zo nodig te overbruggen.

Sinds 2015 ben ik professioneel (gecertificeerd) resultaatgericht wandelcoach,  opgeleid in Utrecht (wandelcoachbureau van Hilde Backus). Mijn passie, ervaring en opleiding komen prachtig samen in dit beroep. Het “verstaan” van mensen uit vele gremia en met diverse achtergronden, maakt dat ik professionals succesvol begeleid bij het (her-)vinden van hun topvorm, regie of perspectief. Tijdens 4 tot 8 wandelingen in het prachtige natuurschoon in Overijssel en daarbuiten. Ik vind het heerlijk om deze professie te kunnen uitoefenen naast mijn bestuurlijke werk. Letterlijk en figuurlijk mee wandelen met mijn cliënten laat mij de bossen en het water nog meer waarderen.

Als bestuurder (AB-lid) van het waterschap Vechtstromen ben ik als volksvertegenwoordiger sinds 2019 actief voor de fractie Water Natuurlijk . Behalve dat gezond water van levensbelang is voor plant, mens en dier, is genieten van water ook een element dat ik graag inbreng. Op het platteland dient schoon en voldoende water de biodiversiteit; in de stad gaat het de alsmaar toenemende hittestress tegen.

Verder ben ik, (on-) bezoldigd actief bij meerdere maatschappelijk betrokken organisaties: als commissaris / toezichthouder / adviseur / voorzitter.  Hiermee ben ik in staat mijn kennis en ervaring breed in te zetten, samen met anderen. Dat past goed bij mijn nieuwsgierigheid naar wat mensen en organisaties bezighoudt en bij mijn behoefte om  kennis te delen dan wel te gebruiken voor gewenste veranderingen of toezicht daarop.

Ik laat mij verder graag “op maat”  inschakelen t.b.v. onderzoek en projectmanagement, dit

Als hobby heb ik jarenlang mijn eigen politiek bestuurlijke radio- en TV- programma op RTV Sternet gehad.

Neem gerust contact met me op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

soms verrassen de uitkomsten…