Saxion Hogeschool

Als extern adviseur en klankbord en docent betrokken bij:

  • kwaliteitsverbetering onderwijs
  • beoordelen eindgesprekken van studenten
  • zonodig geven van colleges over

schrijven van een betoog

jeugdbeleid

ouderenbeleid

  • interne audits

Naar Saxion

soms verrassen de uitkomsten…