Nederlandse Rode Kruis

Bij het Nederlandse Rode Kruis heb ik o.a. volgende opdrachten vervuld:

  • ondersteunen en adviseren van lokale en regionale besturen (begrotingen en werkplannen opstellen)
  • regionale bestuurders selecteren, werven en introduceren
  • geven van voorlichting (intern en extern), trainingen en themabijeenkomsten
  • beleidswijzigingen implementeren (w.o. draagvlak creëren)
  • contacten met relevante externe organisaties initiëren, onderhouden dan wel verbeteren
  • organiseren en leiden van symposia

soms verrassen de uitkomsten…