Politicus

Als Politicus heb ik de volgende taken/opdrachten vervuld, dit altijd naast andere werkzaamheden:

 

Als Statenlid Provinciale Staten Overijssel:

  • Als Voorzitter Commissie Ruimte, Water en Duurzaamheid

voorzitten commissievergaderingen

leiden van delegatie bij werkbezoeken

het medebepalen van de agenda van de commissies en Statenvergaderingen

  • Als fractiesecretaris

interne en externe relaties onderhouden;

fractiemedewerkers aansturen

organiseren van evenementen en projecten

  • Als lid

over dossiers van openbaar vervoer, van water en van wonen de inhoud medebepalen en het woord voeren

de samenwerking met Roemenië (Teleorman), op het gebied van waterbeheer, helpen vormgeven

Als Bestuurder en in andere functies:

  • Voorzitter (geweest) van:

afdeling Haaksbergen pvda; landelijke initiatiefgroep Water;  gewestelijke adviesgroep Water; ViP (vrouwen in de pvda) Twente; initiatiefgroep ViP regio Oost; landelijk ViP-festival; commissie Duurzaamheid, Bestuur en Organisatie Waterschap Vechtstromen); VP Carree Overijssel; ROCOV Twente; ROCOV Overijssel: Landelijke Werkgroep ROCOV’s; Raad van Advies Devio (dochter van Livio Zorg)

  • Lid (geweest) van:

diverse landelijke commissies w.o. commissie Toekomst van het Middenbestuur; landelijk ViP-bestuur; Raden van Toezicht; Raden van Commissarissen

soms verrassen de uitkomsten…